×
Menu

Podešavanje default printera

 
 
 
 
Postavljanje defaultnog printera - veliki A4 printer
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> Štampač za dokumente
 
 
 
Označite svoj štampač kojega želite postaviti kao defaultnog i 2x kliknite na njega!
 
 
Postavljanje defaultnog printera - mali POS printer
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> POS Štampač kase
 
 
Prvo označiteu gornjem dijelu prozora svoj POS štampač
 
Dolje možete podešavati
 
SIROKI
 
USKI
 
 
 
POP
 
 
POPI