×
Menu

Obavezna polja u unosu dokumenta po partneru

 
Samo od verzije Gatha 1.6.15.8701 na više
 
 
Ovo se koristi kako bi postavili obavezno polje na unosu dokumenta ukoliko se radi o odeđenom partneru.
 
Definicije obaveznih polja po dokumentu za partnera kreiramo:
 
Izbornik Matični podaci -> Opis Dokumenata -> Obvezna polja dokumenata
 
 
Kliknite na CTRL+F1 za dodavanje novog sloga
 
Mi ćemo kao primjer napraviti obavezno polje Dokum1 na Računu-Otpremnici ako
dotični račun radimo za partnera Kupac.
U protivnom to polje neće biti obavezno.
 
Obavezna polja su Tip dokumenta,Partner i Polje
 
 
Na isti način napravite i za druga polja za isti dokument ili za ostale dokumente.
 
Info
 
Ukoliko ne ispunite polje Odjel/Jedinica onda će se definicija odnositi na dokument kroz sve poslovnice. Ako postavite da se odnosi na jednu poslovnicu onda će definicija imati efekta samo na toj poslovnici.
 
 
Otvoriti ćemo pregled Računa-Otpremnica
 
Izbornik Podešavanje -> Knjiženje dokumenata
 
I unesite svoje polje koje želite koristiti. Na raspolaganju su vam tri text polja Dokum1-3 i 3 datumska polja Datum1-3
Ukoliko ovdje uključite kvačicu Obavezan unos onda ste na svakom dokumentu Račun-Otpremnica bez obzira na partnera
postavili npr. Dokum1 polje da je unos obavezan.
 
 
Kliknite Prihvati.
 
Otvorite Unos novog dokumenta
 
 
Ukoliko je na dokumentu određeni partner (kojega smo definirali na početku) onda je polje Broj ČK: obavezno,
u protivnom ako se radi o nekom drugom partneru to polje nije obavezno.