×
Menu

Definicija boja za dokumente

 
 
U Aplikaciji postoji mogućnost označavanja dokumenata/artikala bojama
 
 
Definiranje oznaka boja za dokumente
 
Postoje dva načina za definiranje boje oznake. Ukoliko definirate boju u samome pregledu
dokumenata onda definriate boju samo za tu vrstu dokumenata, drugi način je definiranje globalno boje za označavanje
koje onda možete koristiti na svim dokumentima.
 
Definiranje oznaka boja za 1 vrstu dokumenata
 
Otvorite pregled npr. Računa-Otpremnica
 
Izbornik Osnove->Postavke statusa stavki(boje)
 
 
Kliknite na tipku Dodaj
 
 
Na isti način kreirajte sve boje oznaka koje su vam potrebne
 
 
 
Sada na kliknite desnom tipkom miša na neki Račun-Otpremnica u pregledu
 
 
i odaberite boju oznake koju želite
 
 
Ovo su boje oznaka koje se vide samo na Računima-Otpremnicama u svim poslovnicama,
ali ovi označeni dokumenti na gornjoj slici se vide samo u poslovnici gdje smo ih označili.
 
Oznaku boje uklanjate tako da desnom tipkom miša kliknete na dokument sa kojeg želite ukloniti oznaku
 
 
 
Definiranje oznaka boja globalno za dokumente
 
Samo na verziji programa 8701 na više
 
Izbornik Matični podaci->Opis dokumenata->Definicija obojanih oznaka
 
Na traci alata kliknite na CTRL+F1 za unos novog sloga
 
 
Unesite definicije boja koje vam trebaju
 
 
Otvorite pregled npr. Računa-Otpremnica
 
sada imate globalne oznake boja i lokalne oznake boja za ovaj dokument.
 
 
Ako pogledate na nekom drugom dokumentu gdje niste definirali lokalne oznake boja imati ćete samo globalne oznake.
 
 
Definiranje oznaka boja u šifrarnicima
 
Za primjer ćemo uzeti Šifrarnik Artikala, ali isto je i u šifrarniku poslovnih partnera
 
Izbornik Matični podaci->Šifrarnik artikala/usluga
 
 
 
Kliknite na tipku Dodaj
 
 
Na isti način kreirajte sve boje oznaka koje su vam potrebne
 
 
Sada na kliknite desnom tipkom miša na neki artikal u pregledu i odaberite oznaku
 
 
 
Oznaku sa artikla uklanjate tako da desnom tipkom miša kliknete na artikal i odaberete Ukloni oznaku