×
Menu

PodeĊĦavanja i parametri

 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
U grupi Dokumenti, podgrupa Radni nalog/servis i unos servisnog naloga nalaze se svi parametri vezani za rad u servisu