×
Menu

Ukratko

 
 
 
 
 
Rad u servisu omogućuje vam:
 
 
 
Rad sa servisnim nalozima i/ili uslužnim nalozima
 
Izrada ponuda ukoliko je trošak da servisnoj izdatnici veći od 500kn
 
Ispis naloga sa sadržajem serv.izdatnice ili sa praznom tablicom za ručno ispunjavanje
 
Ispis općih uvjeta poslovanja servisa uz nalog
 
Automatizirano zatvaranje serv.naloga i naplata na 3 različite vrste dokumenata
 
Detaljni servisni nalog sa grafičkim prikazom vozila
 
Povezivanje servisnog naloga za TecCom-om