×
Menu

Servis na glavnom izborniku

 
 
Da bi postavili Servis na glavni izbornik radi lakšeg pokretanja, potrebno je otići u
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
 
i kao na slici iznad, uključiti opciju Servis na glavnom izborniku