×
Menu

Izlazni dokument sa izborom šarže

 
Kada u izlaznom dokumentu upišete artikal na kojemu je uključena opcija FICO, te kada unesete količinu program će
otvoriti novu formu sa dostupnim šaržama na tom artiklu. Šarže su ovdje sortirane silazno po roku trajanja. Potrebno je označiti šaržu u cijelom iznosu
količine ako je dostupno ili po količini označiti više marža sa kojih će se razduživati količina.