×
Menu

Slikaj i plati

 
1. Parametri programa
 
u parametrima je potrebno provjeriti da li je upisan broj računa (IBAN):
 
Sistem > Parametri programa > Promjena parametara > Matični podaci > Virmani
 
 
 
2. Dokument na kojem želite prikaz barcoda (RAC, PON ...)
 
Podešavanje > Štampanje dokumenta > Definicija štampanja (F12) > Obračun dokumenta