×
Menu

Primka sa unosom šarže

 
Kod unosa stavaka u primku upisuje se i šarža i rok trajanja, polje šarža je obavezno za unos samo na artiklima
koji su u šifrarniku označeni da su FICO
 
 
i na ispisu se onda vidi i šarža i rok trajanja