×
Menu

Drvo grupa proizvoda

 
U Gathu možete kreirati drvo (tree) grupa npr. svojih proizvoda i onda ubaciti artikle u te
grupe koje onda koristite na WebShopu, kao npr. na slici dolje:
 
 
kako to napraviti:
 
Izbornik matični podaci -> Dodatni Šifrarnici -> Webshop B2B (veleprodaja) -> Webshop grupe proizvoda
 
Otvoriti će vam se dvije forme
 
 
Ukratko, u lijevoj formi kreirate drvo grupa, a u desnoj formi ubacujete artikle u označenu grupu.
 
 
Kreiranje drveta proizvoda
 
Prvo upišite naziv grupe u polje Naziv grupe,
zatim, kliknite na gumb Dodaj
 
 
Upravo ste kreirali grupu Filteri
 
 
Sada ako želite dodati podgrupu u grupu Filteri, onda kliknite lijevom tipkom miša
na tu grupu u pregledu te dolje u polje Naziv grupe upišite naziv podgrupe
te kliknite Dodaj unutra
 
 
Na isti način, ako želite dodati podgrupu u podgrupu Filteri ulja, označiti ćete tu podgrupu
te dolje u polje naziv upisati naziv te pod-pod-grupe i kliknuti Dodaj unutra
 
 
Ako želite dodati grupu u nulti nivo, samo upišite naziv grupe u polje Naziv grupe i kliknite na gumb Dodaj
 
 
 
Promjena naziva postojeće grupe
 
kliknite jednom lijevom tipkom miša na grupu kojoj želite promjeniti naziv
 
dolje na dnu, upišite naziv grupe i kliknite na gumb Promjeni
 
 
 
Brisanje postojeće grupe
 
kliknite jednom lijevom tipkom miša na grupu koju želite obrisati
 
Zatim kliknite dolje na dnu na gumb Obriši
 
Pažnja! ako imate grupu koja sadrži više podgrupa, i označite glavnu grupu i kliknete na Obriši,
obrisati će vam se sav sadržaj te grupe, zajedno sa svim podgrupama
 
 
Export drveta u XML
 
Ukoliko trebate exportirati drvo proizvoda sa sadržajem u XML
dovoljno je kliknuti na gumb Xml datoteka, i u root-u od Gath foldera
ćete dobiti datoteku WebStanje.xml
 
 
 
Dodavanje artikala u grupu ili podgrupu
 
Prvo je potrebno označiti podgrupu u koju želite ubaciti artikle
 
zatim na desnom prozoru kliknite na gumb Dodaj
 
 
na novotvorenoj formi imate polje preko kojih možete ubacivati svoje artikle
u označene grupe proizvoda
 
 
Polje Artikal (šifra) vam omogućava ubacivanje jedan po jedan artikal
 
Polje Grupa artikla vam omogućava ubacivanje grupe artikla (koja sadrži više artikala)
 
Polje Dobavljač (šif.artikala) vam omogućava ubacivanje svih artikala određenog dobavljača
 
Polje Proizvođač vam omogućava isto kao i kod dobaljača samo za Proizvođača
 
Polje Status artikla vam omogućava ubacivanje artikala po statusu (šif.artikala)
 
I zadnje polje Proizvolji WHERE služi da postavite svoj custom uvjet za ubacivanje artikala u označenu grupu
npr. munit = 'kom' će ubaciti u označenu grupu sve artikle kojima je mjerna jedinica kom.
 
Napomena, ako upisujete string (tekst) vrijednosti obavezno ih stavite u 'text' (jednostruke navodnike),
a ako upisujete integer vrijednosti (brojeve) onda mogu biti bez navodnika.
 
 
Brisanje artikla iz grupe
 
Dovoljno je označiti u desnom prozoru artikal kojega želite ukloniti iz prikazane grupe, te kliknuti na gumb Obriši
 
 
Napomena! ako ste artikle ubacivali po nekom uvjetu kao npr. po grupi artikala, ili po proizvođaču onda nemožete
obrisati jedan artikal nego sve artikle koji su ubačeni po tom uvjetu!
 
kao na slici dolje, možete vidjeti da su artikli ubačeni po uvjetu Proizvođač = Mann-Filter,
znači možemo kliknuti samo na taj uvjet i na gumb Obriši