×
Menu

Webshop Narudžbe u Gathu

 
 
Narudžbe koje vam korisnici šalju sa WebShopa zaprimaju se u Gathu u:
 
Izbornik Veleprodaja -> Narudžbe -> Webshop B2B narudžba - veleprodaja
 
 
 
Webshop narudžba sama po sebi je kao Ponuda, ne skida robu sa zalihe, stoga je potrebno od WebShop
narudžbe napraviti izlazni račun da bi obradili webshop narudžbu.
 
Kako bi od webshop narudžbe izradili račun potrebno je otvoriti unos novog Računa
 
zatim kliknuti na ... u polju Unos iz
 
 
iz liste dokumenata pronađite WSN WebShop Narudžbu i potvrdite ju ENTERom
 
 
Otvoriti će se novi prozor sa popis WebShop narudžbi sortirani po broju dokumenta silazno.
 
* u koloni T znači da je taj dokumenat već importiran u neki drugi dokument
 
Označite narudžbu od koje želite napraviti Račun i potvrdite izbor ENTERom
 
 
Vratili ste se nazad u unos Računa, stisnite TAB ili ENTER da izađete iz polja Unos Iz te kako bi vam
aplikacija povukla stavke iz narudžbe.
 
Ukoliko je kod slanja narudžbe odabrana isporuka na drugu poslovnicu to će vam aplikacija odmah povući u Račun
(pod uvjetom da imate uključen rad sa dodatnim adresama isporuke i da imate unesene dodatne adrese isporuke za
dotičnog partnera)
 
 
Ukoliko vas zanima auto dojava webshop narudžbi u Gathu onda pogledajte upute za uključivanje ovdje
uz napomenu da vi upisujete podatke za WSN dokument