×
Menu

Dodijeljivanje slike artiklu na WebShopu

 
Napomena
 
Da bi se slike prikazivale na WebShopu moraju biti uploadane na internet, na lokaciju kojoj se uvijek može pristupiti preko web browsera!
 
Ukoliko posjedujete vlastitu web domenu npr. www.imefirme.hr, onda možete uploadati slike preko ftp-a u neku mapu npr. webslike, te onda možete pristupati svakoj slici preko browsera npr. www.imefirme.hr/webslike/imeslike.jpg
 
 
Artikle u svojoj bazi povezujete sa slikama uploadanim na internet na sljedeći način
 
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Dodaci uz artikle -> Slike artikala
 
 
Na donjem primjeru možete vidjeti kako su artikli iz Gatha povezani sa slikom koja se nalazi na internetu na lokaciji
 
http://www.ep.hr/promowebshop_slike/
 
 
Info
 
Radi lakšeg pregleda, snalaženja preporučljivo je da vam se slike zovu prema šifri artikla jer će te ih tako lakše povezivati.
 
 
 
Ručno povezivanje, artikal po artikal
 
Kliknite na CTRL+F1 na traci alata i otvoriti će se prozor za unos nove slike
 
 
unesite šifru, ili kliknite na kako bi vam se otvorio šifrarnik artikala
gdje označite i potvrdite ENTEROM artikal za koji želite povezati sliku
 
Polje ime datoteke se odnosi na putanju do slike koja se nalazi u lokalnoj mapi, i do koje svaki korisnik Gatha (lokalno u mreži)
mora imati pristup
 
Polje Web lokacija je polje u koje upisujete lokaciju do slike na internetu
 
Info
 
Putanja mora biti upisana kao što se upisuje u browser ako želite pogledati sliku
 
http://www.ep.hr/promowebshop_slike/imeslike.jpg
 
gdje je promowebshop_slike mapa na web serveru gdje se nalaze slike
 
da li ovo radi ispravno, možete lako provjeriti tako da link do vaše
slike artikla zaljepite u adresnu traku nekog internet pretraživača,
nakon čega bi se trebala prikazati slika artikla u pretraživaču, ako je putanja ispravna.
 
 
 
 
 
Povezivanje artikala i slika putem Excela
 
Slike možete povezati sa artiklima i preko Excela.
Dovoljno je složiti listu kao na slici dolje, samo sa vašim artiklima
 
 
i nakon toga importirate u Gath.
 
Upute kako se importiraju podaci u Gath iz Excela možete pronaći ovdje