Menu

Upute - Prijenos zalihe sa šaržom u iduću godinu

 
Ako radite sa šaržama onda kod prijenosa zalihe u iduću godinu
 
Izbornik Sistem -> Prijenos početnog stanja
 
 
Uključite opciju Prijenos stanja zaliha
 
Bez obzira koju vrstu nabavne cijene za prijenos odabrali program će zalihu prenijeti po FIFO cijenama zbog šarže!
 
OBAVEZNO Uključite opciju na dnu Šarža u protivnom program neće prenijeti šaržu!!!
 
Ostale opcije nemoraju biti uključene ako vam ne trebaju
 
Kliknite na gumb Prihvati i pričekajte da vas program obavijesti o ishodu prijenosa zalihe
 
 
Nakon uspješnog prijenosa postavite iduću godinu kao radnu godinu za sve radne stanice
 
Izbornik Sistem -> Godina rada
 
 
Program Vam je kreirao početno stanje na 01.01.2016. u Izbornik Skladište->Inventura->Unos početnog stanja