×
Menu

Upozorenja i Greške kod Prijenosa zalihe

 
 
To znači da imate otvorenih reversa!! Reversi su dokumenti koji razdužuju zalihu sa skladišta a nisu financijski dokumenti, tj. roba sa reversa MORA biti vraćena na zalihu prije prijenosa zalihe, u protivnom u idućoj godini nećete moći napraviti povrat reversa jer vam je roba ostala u prošloj godini!!
 
U redu -  prekida prijenos zalihe i omogućava vam da ručno napravite povrate reversa
Ignoriraj -  Zanemaruje upozorenje i nastavlja sa prijenosom zalihe bez obzira što imate robu na reversima i koja NEĆE biti prenešena u iduću godinu!!! Ovo radite na vlastitu odgovornost!!
Imate Maloprodajne račune a nemate napravljenu uplatnicu polog utrška za navedene datume!! Drugim riječima niste proknjižili Maloprodaju za navedene datume!
 
U redu - prekida prijenos zalihe i omogućava vam da popravite greške
 
Ignoriraj - Zanemaruje upozorenje i nastavlja sa prijenosom!! Ovo radite na vlastitu odgovornost!!
Postoji razlika u prijenosu nabavnih cijena!!
Ovisno o vrsti nabavne cijene koju ste odabrali za prijenos zalihe u iduću godinu razlika će biti manja ili veća!
 
Detaljnije objašnjenje o vrstama nabavne cijene kod prebacivanja zalihe pogledajte ovdje