×
Menu

Unos u IPR samo direktnim unosom iz MSO

 
 
Da bi mogli povezati MSO (Međuskladišnica) i IPR (Interna Primka) i imati uvid u međusobno kolanje robe među poslovnicama potrebno je zadovoljiti neke preduvjete i podesiti određene dokumente!
 
Napomena!
Ovo funkcionira samo ako se Poslovnice međusobno vide u Gathu, dakle ako radite na istoj bazi i umreženi ste ili radite preko Remote Desktopa.
 
1. U Parametrima programa MORA biti:
 
Izbornik Sistem ->Parametri programa->Promjena parametara
 
Grupa Dokumenti ->Primka Kalkulacija
 
Parametar uključiti:
Interne Primke (IPR) dozvoljen samo direktan prijenos iz MSO
 
Grupa Dokumenti ->Međuskladišnica
 
Parametar isključiti:
Automatski napravi internu primku na destinaciji
 
2. Treba u Šifrarniku Poslovnih Partnera zasebno za svaku Poslovnicu koju imate, otvoriti Partnera i zabilježiti šifru tog Partnera=Poslovnice
 
 
3. U Šifraniku Odjela Jedinica u polje Šifra jedinice u poslovnim partnerima za svaku poslovnicu=partnera upisati odgovarajuću šifru iz šifrarnika posl.partnera
 
 
 
 
Kada ste povezali sve poslovne jedinice sa svojim šiframa iz šifrarnika poslovnih partnera, kreirajte novu Međuskladišnicu
 
 
Sada je dovoljno samo da u polju Šifra Partnera upišete šifru poslovnice na koju šaljete robu i u polju
Jed/Skl će se automatski pojaviti šifra te poslovne jedinice i biti će zaključana za promjenu.
 
Unesite stavke koje šaljete na tu poslovnicu i proknjižite dokument
 
 
Odavde se procedura dalje odvija na destinacijskoj poslovnoj jedinici, u našem primjeru poslovnica 02
 
Otvorite pregled Internih Primki
 
na traci alata kliknite ikonu F11 za unos novog dokumneta
 
 
Otvara vam se forma za direktnu izradu Interne Primke iz Međuskladišnice
 
u Polju Jedinica odaberite Poslovnicu gdje se nalazi MSO iz koje povlačite stavke
 
u polje # međuskladišnice upišite broj MSO iz kojeg povlačite stavke
 
Kliknite Prihvati
 
Ako upišete broj MSO a ta MSO nije za vašu polsovnicu
 
 
Ako je na osnovu tog broja MSO već kreiran neki drugi dokument
 
 
Ako je sve u redu program će napraviti IPR sa stavka iz MSO