×
Menu

Kako vidjeti dali na dan postoje materijalni dokumenati

 
 
Izbornik Skladište -> Stanje zalihe -> Dnevnik materijalnog knjigovodstva
 
 
Postavite datum od-do na datum za koji želite vidjeti Dnevnik mat.kartica
 
Pod vrsta cijena odaberite cijenu za izračun vrijednosti!
 
Pripazite na Poslovnu jedinicu, tj. za koju jednicu radite izvještaj!