Unos Novog Artikla

 
 
1. Ručni unos novog artikla u Šifrarnik
 
Otvorite Šifrarnik Artikala
( Izbornik Matični podaci - Šifrarnik Artikala/Usluga )
 
Kliknite na ikonu CTRL+F1
 
Otvoriti će se forma za unos novog artikla
 
Popunite polja koja vam trebaju za unos vašeg artikla, te kliknite na Prihvati
 
 
Napomena
 
Polje Šifra je Jedinstveno, što znači da  nemogu biti dvije identične šifre u šifrarniku artikala
 
Dužina polja (Osnovna postavka 8 znakova) se može regulirati kroz Parametre programa (pogledajte kako)
 
Automatska numeracija šifre artikala (npr. auto 6 znakova) se može regulirati kroz Parametre programa (pogledajte kako)
 
Polja koja imaju predstavaljau polja čije podatke popunjavate (punite) tako da upišete prvi puta pojam, pritisnete ENTER i drugi puta u padajućoj listi imate taj pojam za odabir
Polja koja imaju predstavljaju polja kod kojih klik na ... ili F2 na tipkovnici otvaraju šifrarnik