×
Menu

Promjena dužine šifre artikla

 
Svi korisnici trebaju biti van Gatha kada ovo krene raditi
 
Ovaj primjer je povećanje broja znakova u dužini šifre artikla
 
Izbornik Sistem ->Parametri Programa->Promjena Parametara
 
Grupa Napredna podešenja -> Veličine šifri
 
 
Broj znakova dužine šifre artikla u programu
 
Povećajte broj znakova i kliknite na prihvati
 
Napomena
 
Od verzije 8737 ukoliko unesete broj koji je manji od najduže šifre trenutno koju imate u šifrarniku artikala program će vam nakon što kliknete na Prihvati izbaciti obavijest da nije mogao promjeniti dužinu šifre na koju ste htjeli, jer bi došlo do gubitka podataka!
 
 
Izađite iz programa, ponovo ga pokrenite te pokrenite Obnavljanje Baza
 
Izbornik Sistem->Obnavljanje baza->Obnavljanje baza
 
 
Pričekajte da završi, nakon toga možete raditi u programu!