×
Menu

Unos Artikala

 
 
Unos Artikala (usluga) u šifrarnik artikala
 
Kako bi mogli fakturirati i voditi evidenciju o vrsti usluge koju posjetitelj koristi od vas, potrebno je te artikle unijeti u šifrarnik.
 
Izbornik Matični podaci -> Šifrarnik artikala/usluga
 
 
 
 
Ovdje ćete unijeti artikle koje planirate fakturirati, dakle unesite pansione, polupansione...
sve artikle koje imate u ponudi s tim da se sve što je usluga mora i označiti da je usluga.
 
A zatim posebno označiti artikle koji su usluga hotela (polupansion, puni pansion...)
te na traci alata kliknuti na ikonu F9
 
 
te označiti što sve ulazi u uslugu polupansiona npr.
 
Ovo je bitno zbog izvještaja za kuhinju, kako bi oni znali koliko obroka trebaju pripremiti
 
 
Artikal Boravišna pristojba obavezno označite kao uslugu, te klikom na ikonu F9 mu definirajte da je to
boravišna pristojba
 
 
Jer na osnovu ove oznake će se kasnije raditi izvještaj za Turistićku zajednicu.