×
Menu

Uključivanje i Podešavanje

 
 
Izbornik Sistem -> Parametri Programa -> Promjena Parametara
 
 
 
Izađite iz programa te ga ponovo pokrenite kako bi na izborniku dobili novu opciju