×
Menu

Slanje E-računa

 
 
 
Označite dokument koji želite poslati kao E-račun ili odmah nakon knjiženja dokumenta odaberite
ikonu E Račun kao na slici ispod
 
 
Odmah nakon slanja E-Računa u koloni E Računi će se pojaviti da je dokument poslan, to znači da je E-račun od vas otišao
prema partneru!
 
 
Možete ručno provjeriti status označenog dokumenta tako da na traci kliknete ikonu ALT+R i
ako je E-račun zaprimljen ili dostavljen tako će se status promjeniti
 
 
U protivnom statusi svih poslanih E-Računa se provjeravaju i updejtaju svaki put kada se pošalje idući E-Račun!