×
Menu

Postavke za pošiljatelja E-računa

 
Dograditi na verziju 8800 ili veću
 
 
1.
Sklopiti ugovor za korištenje E-računa sa tvrtkom:
 
Elektronički računi d.o.o.
Ilica 412a
10000 Zagreb
 
https://www.moj-eracun.hr/hr/
 
 
nakon registracije dobiti ćete korisničko ime i lozinku koju upisujete u parametre programa
 
Upišite i email adresu sa koje će se slati E Računi te telefon iz prijave u registraciji
 
 
 
2.
Kontaktirati podršku Elektronike Perhoč d.o.o.
na telefone
01 6560 277 ili 01 3734 868
email
ep-support@ep.hr
 
kako bi vam aktivirali opciju korištenja E-računa u Gathu!
 
Treba biti verzija Gatha 8880 ili veća
 
Treba biti uključena nova fiskalizacija
 
 
sa novim dll-ovima!
 
te isključen Test pod Eračunima!
 
 
 
3.
Svi podaci od vaše tvrtke trebaju biti upisani, posebno OIB tvrtke!
 
Izbornik Sistem->Parametri programa->Osnovni podaci o firmi
 
 
 
4.
Partnerima kojima planirate slati E-račune morate upisati email adresu na koju će se slati E-računi.
 
U šifrarniku poslovnih partnera, promjena sloga
 
 
5.
Na dokumentima koje planirate slati kao E-račune Obavezno u knjiženju podesiti koja su vrsta E-računa!
 
 
Dakle na dokumentima koje koristite kao Odobrenja ćete u knjiženju staviti da su to 2 - Odobrenje itd..
 
6.
Dodatno!
Partneru kojemu želite slati E-Račune treba u Šifrarniku poslovnih partnera na promjeni sloga
toga partnera, staviti kvačicu u polje E Račun.
 
 
7.
Da bi nekom partneru mogli poslati E Račun, taj partner MORA biti u bazi podataka tvrtke Elektronički računi d.o.o.!
 
Partnera je dovoljno prijaviti samo prvi puta nakon toga mogu mu se slati E računi!
 
Ukoliko vam se kod slanja E računa pojavi ova greška, to znači da taj partner kojemu šaljete E Račun nije u bazi tvrtke
Elektronički računi d.o.o., te ga je potrebno prijaviti tamo prvo.