×
Menu

Prikaz stanja ostalih poslovnih jedinica

 
Na glavnom predlošku za prikaz artikla se prikazuje stanje od jedne poslovne jedinice,
a u prikazu dodatnih detalja prikazuje se i stanje zalihe svih ili određenih vaših poslovnih jedinica.
 
Dodatni detalji artikla se dobiju tako da se klikne na tipku ispod slike ili na samu sliku.
 
 
Stanje zalihe od koje poslovne jednice želite prikazivati u dodatnim detaljima definirate
tako da označite korisnika (login) i na traci alata kliknete na tipku F10
 
 
i uključite kvačicu na poslovnim jedinicama čije stanje zalihe želite prikazivati u dodatnim detaljima artikla na WebShopu.