×
Menu

Izbor predloška za prikaz artikla

 
Svakom WebShop korisniku (loginu) kojega kreirate, možete odabrati template (predložak) sa prikazom podataka u WebShopu.
 
 
Po defaultu svaki korisnik kod kreiranja ima dodijeljen template 1, ako ga želite
promijeniti, označite korisnika (login) i kliknite na tipku F12 na traci alata
 
 
Odaberite predložak koji želite
 
 
Kliknite na gumb Prihvati!
 
Korisnik se treba odlogirati iz WebShopa i ponovo se logirati kako bi promjena templatea bila vidljiva.