Prijenos zalihe u Novu Godinu

 
EDIT 04.12.2015.
 
!! UPOZORENJE !!!
 
Prijenos zalihe MORATE NAPRAVITI prije nego krenete izdavati dokumente u idućoj godini jer brojevi dokumenata sa datum 2016 godine MORAJU kretati od broja 1
 
 
 
Napomena
 
Zalihu prenosite zadnji dan u godini, na kraju radnog vremena, ili prvi radni dan u idućoj godini tj. kada ste sigurni da više nećete raditi dokumente koji diraju materijalnu karticu u tekućoj godini (staroj godini)
 
Program kod prijenosa zalihe prenosi zalihu po nabavne cijenama! Po kojim nabavnim cijenama želite prenijeti svoju zalihu birate sami kod samog prijenosa!
 
 
Napomena
 
Zaliha se prenosi za svaku poslovnu jedinicu zasebno!
 
Morate biti u poslovnoj jedinici za koju prenosite zalihu
 
 
Napomena
 
Kada se prenosi zaliha u iduću godinu preporuka je da ostale radne stanice ne rade u Gathu dok traje procedura!!
 
 
Preporuka za Reverse
 
Reversi skidaju zalihu sa stanja!! Roba po reversu nije prodana, dakle to je i dalje vaša roba koju morate vratiti na zalihu prije prijenosa zalihe u iduću godinu!
 
Prije prijenosa zalihe u iduću godinu zatvorite sve otvorene reverse ukoliko ih imate!
 
pogledajte ovdje kako to napraviti