×
Menu

Pregled zalihe po FIFO metodi

 
 
Stanje svoje zalihe po FIFO metodi uvijek možete provjeriti na
 
Izbornik Skladište -> Stanje zalihe -> Pregled stanja FIFO
 
 
Ako želite vidjeti dali u vašoj zalihi postoje samo problematični artikli sa neuparenim nbc onda stavite kvačicu na polje Neuparene cijene! u protivnom ostavite to polje
neoznačeno da bi dobili uvid u cijelu svoju FIFO zalihu!
 
 
 
 
Neuparene cijene