×
Menu

FIFO metoda

 
EDIT 03.11.2014.
 
Što je FIFO!?
 
FIFO je skraćenica od First In First Out, na hrv. Prvi ušao, prvi izašao!
 
Ovo znači da program radi izlaz prema starosti artikla, najstariji pa onda prema najmlađim artiklima.
 
Kod FIFO metode, svaki komad artikla kojega zadužujete na skladište zadužuje se po svojoj nabavnoj cijeni!
 
Primjer!
 
Artikal A - 10.01.2014. ulazi 10kom po 12,15kn  => FIFO zaliha1
Artikal A - 18.05.2014. ulazi 2kom po 20,00kn  => FIFO zaliha2
 
kod izlaza program će prvo uzimati iz FIFO zalihe1 i koristiti nbc 12,15kn, kada potroši svu FIFO zalihu1, prijeći će
na FIFO zalihu2 i nbc 20,00kn
 
 
 
FIFO metoda je stoga dosta osjetljiva na situacije kada se npr. radi izlaz prije ulaza.
To znači da nemamo FIFO zalihu a radimo izlaz sa skladišta.
 
U ovom primjeru imamo dvije varijante..
 
Varijanta A
Artikal A - novi artikal nema ulaza nikakvih nbc u šifrarniku = 0,00kn
 
Program kod razduživanja skladišta koristi nbc 0,00kn za 10kom
0,00*10kom = 0,00kn nabavna vrijednost
 
Kako izračunati nabavnu vrijednost prodane robe ako ju niste niti zadužili!!
 
Varijanta B
Artikal B - artikal u šifrarniku zadnja nbc=20,00kn, nema ga više zalihi
 
Program kod razduživanja skladišta koristi zadnju nbc 20,00kn koju uzima iz šifrarnika artikala za 10kom
20,00*10kom=200,00kn nabavna vrijednost
 
Kasnije radimo Primku/Kalkulaciju (nakon što smo prodali već robu) i radimo ulaz po novoj nbc 25,00kn
25,00*10kom=250,00
 
??
 
Prvotno smo razdužili skladište za 200kn nabavne vrijednosti, a poslije skladište zadužili po 250kn nabavne vrijednosti!!
Imamo 50kn razlike u nabavnoj vrijednosti!!
 
Kao što vidite FIFO metoda, iako je najpreciznija metoda, nije otporna na ne poštovanje procedure rada!
 
Što je procedura rada!?
 
Kao što u građevini zidari ne prave prvo krov pa kad dobiju cigle zidaju zidove pa tek onda temelje tako i u svakom
programu se moraju poštovati osnove rada! A osnove rada nalažu:
 
 
1. Uvijek raditi ulaz prije izlaza
 
2. Povrat robe na stanje se radi storniranjem izlaznog dokumenta
 
3. Povrat robe dobavljaču (ino ili domaćem) se radi istoimenim dokumentom
 
4. Reversi se NESMIJU brisati
 
 
 
Primjeri problema sa FIFO zalihom zbog nepoštovanja procedure rada!
 
 
Artikal 1 i 2, sve je u redu, zaduživali smo skladište i program je bilježio količine i pripadajuće nabavne cijene
 
Artikal 3 Napravili smo izlaz 1kom a artikal nije prije nikada imao ulaza na naše skladište, te nije imao niti cijenu nbc u šifrarniku, izašlo je 1kom (-1kom) po nula 0kn!! Izračun razlike u cijeni
u ovom slučaju NE POSTOJI jer je prodan artikal koji nema nabavnu cijenu!
 
Artikal 4 Napravili smo izlaz 2kom po nbc 10,00kn koja je bila zadnja cijena u šifrarniku 10,00kn) a nismo napravili nikada ulaz robe na stanje! Fifo vrijednost nam je -20kn
 
Artikal 5 napravili smo izlaz 3kom po zadnjoj nbc 15kn iz šifrarnika artikala, artikla nije bilo na zalihi, a zatim smo uradili Primku po novoj nbc od 30kn i umjesto ispravne fifo vrijednosti od 150kn zbog izlaza po krivoj nbc umanjili smo tu vrijednost za -45kn i samim time sebi umanjili nabavnu vrijednost zalihe.