Postavke

 
 
Certifikat koji ste downloadali sa web stranica FINA-e je potrebno prekopirati u mapu gdje je instaliran Gath.
Ukoliko radite u lokalnoj mreži, certifikat je dovoljno imati samo u mapi Gatha na serveru!
Ukoliko pristupate bazi preko VPSa (baza u Cloudu) certifikat mora biti u Gath mapi na svakom računalu gdje se izdaju računi.
Ukoliko pristupate bazi preko Remote Desktopa, dovoljno je certifikat imati u Gath mapi na serveru.
 
1.
Tarifni razredi i fiskalne oznake
 
IZBORNIK MATIČNI PODACI -> DODATNI ŠIFRARNICI -> DODACI UZ ARTIKLE -> ŠIFRARNIK TARIFNIH RAZREDA
 
U Šifrarniku tarifnih razreda OBAVEZNO morate provjeriti na tarifnim razredima koje koristite oznaku fiskalnog oslobođenja!!
Ako niste u sustavu PDVa ili su neki artikli na tarifnim razredima koji imaju povlašteni pdv ili oslobođenje! ond ate tarifne razrede morate označiti kao takve!
 
Slovo fiskalnog oslobođenja unosite na promjeni dotičnog tarifnog razreda u polju Fiskalno oslobođenje (A..C)
 
 
Također za kafiće se mijenjaju porezne stope na pića na izlaznim računima pa treba unijeti nove tarifne
stope i dodijeliti te stope odgovarajućim artiklima. Na koja pića ide koja porezna stopa pogledajte na stranicama rrif-a
ili se savjetujte sa svojim knjigovodstvom.
 
Na slici dolje je samo primjer mogućih stopa tarifnih razreda.
 
 
 
 
 
 
2.
Fiskalne oznake načina plaćanja
 
IZBORNIK MATIČNI PODACI -> OPIS DOKUMENTA -> ŠIFRARNIK NAČINA PLAĆANJA
 
Također svaki način plaćanja (Novčanice, Amex, Diners...) koji koristite morate podesiti oznaku plaćanja za fiskalizaciju, i to za sve načine plaćanja
ovdje koje koristimo u maloprodaji! Za fiskalizaciju je predviđeno 5 različitih oznaka ovisno o načinu plaćanja. Za svaki način trebate u polju „Fiskal“ označiti da
li je :
 
G - Novčanice tj. gotovinski način plaćanja
K - kartična plaćanja
T - Transakcijski račun (virmansko plaćanje)
O - Ostalo (kombinacija npr. Novčanice i kartice, Računi sa 0kn iznosom itd.)
 
 
 
 
Oznake VP,DP ili KK su oznake načina plaćanja koje program koristi u određenim dokumentima
 
3.
Korisnici programa / Operateri
 
IZBORNIK SISTEM -> KORISNICI PROGRAMA -> ŠIFRARNIK KORISNIKA
 
Svi korisnici programa koji rade u prodaji ili na bilo koji način rade izlazne račune koji će se fiskalizirati MORAJU imati upisano puno Ime i Prezime te ispravan
OIB djelatnika. (Bez unesenog OIB-a djelatnika nemogu se izdavati dokumenti koji se fiskaliziraju).
 
 
Ukoliko ne želite da vam na dokumentima program ispisuje ime i prezime, onda možete u polje Nadimak upisati npr. Operater broj #, i onda će se to polje
ispisivati umjesto imena i prezimena.
 
 
4.
Podaci o poslovnom prostoru
 
IZBORNIK MATIČNI PODACI -> ŠIFRARNIK ODJELA/JEDINICA
 
Kliknite na poslovnu jedinicu koju želite prijaviti u fiskalizaciju, te iz Izbornika Dodaci odaberite FISKALIZACIJA - Podaci o poslovnom prostoru
 
 
Unesite podatke o vašem poslovnom prostoru koji prijavljujete u fiskalizaciju
 
 
Polje Ostali tipovi poslovnog prostora koristite samo ako imate neku vrstu mobilne prodaje (štand..)
u tom slučaju gornja polja sa adresom ostaju prazna!
 
 
U ovo polje upisujete slovo N ili slovo P! Ovo polje predstavlja način sljedivosti brojeva dokumenata u poslovnom prostoru
N - U istom posl.prostoru radite više dokumenata npr. maloprodajne, veleprodajne račune...
P - U istom poslovnom radite samo 1 vrstu računa npr. samo Maloprodajne račune
 
 
Napomena
 
Ukoliko ste ovdje upisali N onda za svaku vrstu izlaznog dokumenta u toj poslovnici MORATE u knjiženju tih dokumenata postaviti drugačiji broj naplatnog uređaja!
na primjer:
 
RCM
 
RAC
 
R1M
 
 
itd.
 
 
 
U polje specifična namjena MORA ići OIB Elektronike Perhoč d.o.o.
 
 
 
5.
Podaci o fiskalnom certifikatu
 
IZBORNIK SISTEM -> PARAMETRI PROGRAMA -> PROMJENA PARAMETARA -> OSNOVNE POSTAVKE -> FISKALIZACIJA
 
Grupa Osnovne postavke - Fiskalizacija
 
 
U prva dva polja upišite podatke o svom fiskalnom certifikatu!
 
 
Ukoliko ste u sustavu PDV-a ovaj parametar OBAVEZNO mora biti UKLJUČEN
 
 
Ukoliko niste u sustavu PDV-a pročitajte upute za podešavanje programa ovdje
 
Ovaj parametar MORA biti uključen, kako bi vam svi dokumenti dobili formu
Broj računa / Oznaka poslovnice / Oznaka naplatnog uređaja
 
 
Oprez!! Ovo uključujete SAMO AKO želite da vam brojevi svih dokumenata idu u istom nizu!!!
npr. RAC#1,RCM#2,RAC#3...
 
Napomena
 
Ovaj parametar uključujete na svoju vlastitu odgovornost! i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za probleme koji mogu nastati, niti se obavezujemo
rješevati bilo kakvu problematiku vezanu uz ovaj parametar!
 
 
 
Ukoliko imate problema sa fiskalizacijom računa (spora veza...) onda ovim parametrom možete povećati
vrijeme čekanja na odgovor od PU. Defaultna vrijednost je 15 sekundi!