×
Menu

Tvrtka nije u sustavu PDV-a

 
 
Ukoliko vaša tvrtka nije u sustavu PDVa i dalje ste obvezni maloprodajne račune koji se plaćaju gotovinskim načinima plaćanja prijaviti u PU.
Da bi ste fiskalizirali račune MORATE podesiti Gath prema sljedećim naputcima:
 
1. Artikli MORAJU biti na tarifnom razredu 0%
 
Prvo i najosnovnije je da svi artikli koje ćete prodavati moraju biti na tarifnom razredu 0% i taj razred mora imati fiskalnu oznaku A - Oslobođenje
 
 
Na slici dolje je samo primjer mogućih stopa tarifnih razreda.
 
 
Svi vaši artikli bi trebali biti na tarifnom razredu koji je 0% PDVa
 
U Šifrarniku Artikala možete vidjeti koji artikal vam je na kojem tarifnom razredu!
 
 
Napomena! Ako krećete od prazne baze, onda samo kod unosa artikala stavite artikle na TB=0, ali ako već imate cijene
u šifrarniku na artiklima koji su bili na 25% onda pazite jer su vam MPC i VPC razlčite za 25%.
 
Ako se radi o nekolicini artikala onda je jednostavnije u šifrarniku artikala
ući u izmjenu artikla i promjeniti mu tarifni razred na 0, nakon toga otvoriti kalkulator cijena na F8 te kliknuti na gumb Prihvati
nakon čega će se u šifrarniku artikala MPC i VPC izjednačiti tj. VPC će postati kao MPC! tj MPC ostaje ista!
 
Ako se radi o cijelom šifrarniku onda je puno bolja solucija kroz šifrarnik tarifnih razreda, promjeniti postojeći tarifni razred 1 (25%) na 0% PDVa nakon
čega će vas program pitati za promjenu cijena svih artikala na tom razredu...
 
 
Promijenite Opis, PDV (%), Fiskalno oslobođenje, Stari PDV (%) i Datum izmjene
 
 
 
Obavezno kliknite DA, jer će vam inače cijene ostati sa razilkom od 25%
 
 
Odaberite način promjene cijena!
 
PAZITE ovdje kod odabira koju vrstu cijena da program zadrži!!!!
 
Ako odaberete Zadrži istu Veleprodajnu cijenu program će tu Veleprodajnu cijenu ostaviti istu a sa maloprodajne cijene će oduzeti
PDV (npr. 25%) i time staviti da je MPC = VPC
Prije preračuna VPC=64,80kn, MPC=81,00kn a nakon preračuna ovom metodom biti će VPC=64,80kn, MPC=64,80kn
 
 
Ako odaberete Zadrži istu Maloprodajnu cijenu program će zadržati Maloprodajnu cijenu a Veleprodajnu povećati da bude jednaka Maloprodajnoj i biti
će VPC = MPC
Prije preračuna VPC=64,80kn, MPC=81,00kn a nakon preračuna ovom metodom biti će VPC=81,00kn, MPC=81,00kn
 
Zaokruži Maloprodajnu cijenu će staviti da je MPC = VPC, znači maloprodajnu cijenu će izjednačiti sa veleprodajnom cijenom i zaokružiti ju na veći broj.
Prije preračuna VPC=64,80kn, MPC=81,00kn a nakon preračuna ovom metodom biti će VPC=65,00kn, MPC=65,00kn
 
 
 
napravi zapisnik o promjeni cijena opcija će ako ju uključite napraviti Zapisnik o promjeni cijena ako je došlo do mijenjanja MPC cijena uslijed ovog preračuna.
 
Nakon promjene cijena, otvorite šifrarnik artikala i VPC i MPC će vam biti iste
 
 
 
 
2. U parametrima programa mora biti isključen parametar
 
 
 
3. Napomena na izlaznim dokumentima
 
Obzirom da niste u sustavu PDVa, morate i svoje kupce upoznati sa time! Savjetujemo da sve izlazne dokumente kreirate
napomenu na kojoj ćete napisati tekst kako niste u sustavu PDVa po članku...
 
Izbornik Matični podaci -> Opis dokumenta -> Šifrarnik komentara
 
 
 
 
 
Upute za kreiranje Napomene po dokumentu pogledajte ovdje
 
 
Ostalo sve za fiskalizaciju treba biti podešeno isto kao da jeste u sustavu PDVa
 
- oznaka naplatnog uređaja na dokumentu koji se fiskalizira
- uključena fiskalizacija na dokumentu koji se fiskalizira
- aktivirana poslovnica za fiskalizaciju
 
 
Napomena
 
Napomena za tvrtke koje nisu bile u sustavu PDVa te ulaze u sustav PDVa
 
Sve što je gore navedeno treba suprotno napraviti, plus još obavezno provjeriti dali je uključen parametar sa slike!