×
Menu

Polleo - skenirani dokumenti - razlike

 
na dokumentu kojega ćete koristiti za učitavanje skeniranih stavaka, potrebno je
u knjiženju uključiti opciju za usporedbu dokumenata
 
 
nakon toga zatvorite pregled tih dokumenata i ponovo otvorite pregled kako bi dobili novu kolonu Provjera u pregledu!
 
 
Otvorite novi dokument, učitajte stavke iz barcode čitača, zatim u zaglavlju postoji novo polje Provjera dokumenata,
u ovo polje unesite oznaku i broj dokumenta sa kojim želite usporediti stavke iz ovog dokumenta.
 
 
 
stavke iz MSO-18
 
 
U koloni Provjera je upisana oznaka i broj dokumenta sa kojim uspoređujete skenirani dokument.
 
 
Označite dokument kojega želite provjeriti i na traci alata kliknite tipku F4
 
 
Odaberite dali želite vidjeti cijelu provjeru ili samo gdje ima razlika.