×
Menu

Podešavanje email templatea za slanje dokumenata iz Gatha

 
 
 
 
u root folderu od Gatha morate imati txt datoteku imena MailTemplate.txt
 
tu datoteku možete editirati i u njoj napisati layout kakav želite za vaše odlazne mailove iz Gatha, kao npr:
 
Dozvoljeno je korištenje html tagova
 
 
i onda kada šaljete neki dokument emailom iz Gatha
 
 
Dolje u prozoru možete vidjeti vaš novi layout template za slanje emailova
 
 
a kada mail stigne kod korisnika kojemu ste slali email to izgleda ovako: