×
Menu

Pokretanje WSDL servisa

 
WSDL servis se pokreće kroz Gath.
 
Ali prvo ćemo podesiti neke parametre vezane uz WSDL
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> SOAP GathServer -> WSDL postavke
 
 
 
na WSDL Portu možete promjeniti defaultni broj porta preko kojega će se odvijati promet Webtrgovine, ako
vam je npr. port 8088 već zauzet. Ovaj broj porta morate propustiti i na mrežnom routeru
prema IP adresi računala na kojem se vrti WSDL servis
 
Vrijeme (minute) restarta WSDL - ovdje možete podesiti nakon koliko minuta želite da vam se WSDL servis restarta
 
Auto Start WSDL - Ovdje možete uključiti da svaki put kada se pali Gath da se snjim odmah pokrene i WSDL servis, ovo obavezno
uključite ako ste stavili timer na restart WSDLa
 
Nakon podešavanja možete startati WSDL servis
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> SOAP GathServer -> Start SOAP GathServer
 
 
kada uključite WSDL servis na početnom ekranu Gatha će vam se samo pokazati mali prozorčić WSDL Info sa brojem porta
preko kojega radi. Prozorčić možete ugasiti ako vam smeta jer se servis time neće ugasiti.