×
Menu

Osnovni preduvjeti za rad

 
 
Kako bi WebShop mogao funkcionirati
sljedeće mora biti ispunjeno:
 
1.
WebShop radi samo sa SQL bazom podataka
 
 
 
2.
Na jednom računalu u mreži mora biti pokrenut WSDL servis (Gath) koji je spojen na Vašu SQL bazu podataka.
Gath na ovom računalu se nesmije gasiti, jer ako ga ugasite webshop vam neće raditi!
 
Ovo može biti i zaseban Gath (zaseban folder sa Gathom) samo je bitno da se gath.exe onda preimenuje u npr wsdl.exe
 
 
3.
WSDL servis mora imati izlaz na internet preko porta (defaultni port je 8088) tj. router preko kojega imate internet vezu treba biti podešen
da propušta podatke preko porta 8088, i forwardira podatke na ip adresu računala (server) gdje je pokrenut WSDL servis. Stoga je bitno da to računalo
(server) ima statičku IP adresu kako se ona nebi mijenjala.