×
Menu

Otvaranje ranije zatvorenog radnog naloga

 
 
 
Ukoliko želite otvoriti radni nalog koji je prije zatvoren, pronađite nalog među zatvorenim nalozima
,označite ga i iz izbornika Dodaci odaberite
 
 
Napomena
Roba sa ovakvog naloga je u trenutku kada ja nalog zatvoren vraćena na stanje, te je ako ponovo otvarate takav nalog, potrebno otvoriti novu izdatnicu, povezati ju sa ovim nalogom te staviti novu robu na nju!