×
Menu

Min Uvjeti za Instalaciju

 
 
 
 
Da bi mogli instalirati Gath i raditi u programu, potrebno je da vaše računalo na kojem ćete instalirati program
i na kojem ćete raditi zadovolji neke osnovne minimalne zahtjeve!
 
Zahtjevi nisu preveliki, ali brzina rada u programu uvelike ovisi o snazi i sposobnosti računala na kojem se program pokreće.
 
Minimalni softwerski zahtjevi za instalaciju i rad Gath ERP aplikacije:
 
 
Minimalni hardwerski zahtjevi ovise o Windows platformi i namjeni računala: (*)
 
 
Zauzeće mjesta na HDDu ovisi o veličini same baze podataka i može varirati od 300Mb-10Gb ili više.
 
(*) Ovo su okvirni min.zahtjevi i zahtjevi ovise najviše od predviđene namjene računala
 
Minimalni zahtjevi prije početka rada na aplikaciji Gath: