Min Uvjeti za Instalaciju

 
 
 
 
Da bi mogli instalirati Gath i raditi u programu, potrebno je da vaše računalo na kojem ćete instalirati program
i na kojem ćete raditi zadovolji neke osnovne minimalne zahtjeve!
 
Zahtjevi nisu preveliki, ali brzina rada u programu uvelike ovisi o snazi i sposobnosti računala na kojem se program pokreće.
 
Minimalni softwerski zahtjevi za instalaciju i rad Gath ERP aplikacije:
 
  •     Računalo sa Windows Operativnim Sustavom
  •     MS SQL baza podataka za rad
 
Minimalni hardwerski zahtjevi ovise o Windows platformi i namjeni računala: (*)
 
  •     Windows XP (1Gb RAM, 250Gb HDD, CPU Dual Core ili bolje)
  •     Windows 7 x86/x64 (2Gb RAM, 250Gb HDD, CPU Dual Ccore ili bolje)
  •     Windows 8/8.1/10 (2Gb RAM, 250Gb HDD, CPU Core2Duo ili bolje)
  •     Windows Server 2005-2012 (4Gb RAM, 500Gb HDD, Quad Core ili bolje)
 
Zauzeće mjesta na HDDu ovisi o veličini same baze podataka i može varirati od 300Mb-10Gb ili više.
 
(*) Ovo su okvirni min.zahtjevi i zahtjevi ovise najviše od predviđene namjene računala
 
Minimalni zahtjevi prije početka rada na aplikaciji Gath:
 
  •     Za rad Gath-a na više računala, potrebno je da su sva računala umrežena i da se međusobno vide u mreži.
  •     Printeri moraju biti instalirani pod Windowsima kako bi mogli printati dokumente iz Gatha.