×
Menu

Kreiranje rasporeda stolova u restoranu

 
 
Izbornik matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Ugostiteljstvo -> Raspored ugostiteljskih stolova
 
Kada se otvori pregled layouta stolova, kliknite na unos novog layouta.
 
Upišite ID layouta, mora biti jedinstven jer ćemo po njemu razlikovati layoute po računalu/poslovnici kasnije.
 
Pod Opis upišite o kakvom se layouta stolova radi radi lakšeg snalaženja
 
Pod širinu i visinu upisuje se veličina prozora na kojem će biti layout stolova
 
I pod pozadinu možete staviti i sliku ako želite, samo pazite da ta slika bude negdje gdje svi mogu doći do nje
npr: \\server\slike\wall1.jpg
 
 
Označite vaš novi layouta i kliknite na tipku F12 kao na slici ispod
 
 
Otvoriti će se prazan prozor dimenzije koju smo prije upisali (400*400)
 
Kliknite desnom tipkom miša unutar praznog prozora i iz dropdown menija odaberite Dodaj stol
 
 
Popunite novu formu sa podacima koji će predstavljati vaš stol
 
 
 
slikice stolova možete premještati drag&drop-om, tj. uhvatite lijevom tipkom miša stol i vucite ga te pustite tipku miša.
 
 
Ako želite promjeniti bilo što na već kreiranom stolu, samo kliknite desnom tipkom miša na ikonu stola i odaberite Obriši ili Izmjeni stol
 
 
Na isti način unesite sve stolove koje imate u restoranu te ih rasporedite kako i stoje u vašem restoranu
 
 
Ako vam je forma za dizajn stolova prevelika možete je smanjiti tako da uhvatite mišem donji desni kut i vučete mišem preko lijevo gore.
 
 
Kada ste završili sa unosom stolova, zatvorite formu klikom na
 
Na pitanje ...
 
 
Odgovorite potvrdno!
 
i Sada je još samo potrebno postaviti koji je layout stola aktivan na ovom računalu!
Znači po računalu možete imati različite layoute ugostiteljskih stolova!
 
Označite layout i kliknite na tipku F11 i time ste postavili aktivan layout ID npr. 3 da se koristi na tom računalu.
 
Ako sada pokrenete touch kasu