×
Menu

Kako unijeti memo polje na artiklu u dokumentu

 
Na dokumentu na kojemu planirate koristiti unos i ispis memo polja potrebno je provjeriti
dali je dokument ispravno podešen te ako nije podesiti ga
 
Izbornik podešavanje->knjiženje dokumenata
 
 
Nakon toga potrebno je provjeriti i podesiti ispis, tj. definiciju štampanja
 
Izbornik podešavanje->štampanje dokumenata
 
označite definiciju štampanja koju provjeravate, te kliknite na tipku na traci alata
 
 
 
Pod Ispis opisa (memo) u redu broj upišite 2
 
Pod spoji artikle po cijeni ostavite prazno ili Da
 
 
Nakon toga kada se u dokumentu pod artikal unese količina, na polju količina se stisne F2 (funkcijska tipka) i unese se komentar
 
 
i na ispisu to onda izgleda