×
Menu

Ispis prema maski artikla

 
 
Maska artikla služi samo da se šifra artikla kod ispisa presloži po toj maski
 
 
Prvo je u parametrima potrebno uključiti prikaz polja za unos maske
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
Grupa Matični podaci - podgrupa Šifrarnik artikala/usluga
 
 
Zatim uključiti da ispis gleda na masku artikla
 
 
Kliknite na Prihvati, kako bi spremili promjene u parametrima
 
Zatim u Šifrarniku artikala na artiklu unesite masku po kojoj će se šifra artkla presložiti kod ispisa
 
 
naša šifra artikla (Code) ima 7 znakova a mi ju želimo na ispisu pokazati kao 00-00.001 onda ćemo kao masku upisati xx-xx.xxx
 
zatim napravite neki dokument sa tim artiklom i na ispisu program će ispisati šifru artikla upravo po toj maski.