×
Menu

Kako definirati logo na pojedinom dokumentu

 
 
Prvo treba definirati logotip-sliku
 
Izbornik matični podaci -> Opis dokumenata -> Slike za logotip dokumenta
 
 
Dodajte novu stavku, tj. vaš logotip. Ovdje možete za svaki dokument zapravo napraviti zaseban logotip za ispis,
ukoliko naravno za time imate potrebu!
 
U naziv upišite putanju do vašeg logotipa, prethodno sliku ubacite u root mapu otkuda startate program.
 
 
Slika logotipa Y i X pomak predstavljaju odmak od gornje i lijeve margine papira.
 
Dok pomoću Y i X veličine slike možete definirati ručno koliko je slika velika! Npr. slika vam je 5x10cm pa
ne želite da se tako velika ispisuje i na papiru onda ovdje upišete  25x50 jer se radi o milimetrima i pola dimenzija naše fizičke slike.
 
Kada ste to napravili, otvorite pregled dokumenta na kojem želite podesiti ispis custom logotipa!
 
Otvorite definiciju štampanja tog dokumenta!
 
Odaberite vaš logotip, kojeg smo definirali ranije.
 
 
napravite dokument i isprobajte dali ispis radi!