×
Menu

Import iz Terminala

 
 
Da bi mogli učitati stavke iz nekog terminala direktno u Gath dokument,
 potrebno je da taj terminal zadvoljava sljedeće kriterije:
 
- da može eksportirati stavke u txt ili csv datoteku na lokalno računalo
- da format zapisa u toj datoteci bude šifra;količina
- decimalna oznaka za količinu je , (npr. 10,2)
 
 
Zatim je u Gathu potrebno podesiti sljedeće parametre
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
Uključite dolje označeni parametar
 
 
Zatim uključite i popunite sljedeće
 
 
inventura.csv je datoteka koju vaš terminal kreira na lokalnom računalu, a sadrži podatke koje ste unijeli u njega skeniranjem artikala
 
C.\Terminal je mapa (folder) na lokalnom računalu u koji će Terminal kreirati gore navedneu datoteku
 
Vi u ova polja upišite svoje podatke, ovo su podaci samo kao primjer.
 
Izađite iz parametara i otvorite unos novog dokumenta, u našem slučaju inventurne razlike, u koji
želite učitati artikle sa terminala (iz datoteke)
 
Kliknite na gumb Učitaj Terminal skener
 
(datoteka inventura.csv prethodno mora biti u mapi c:\Terminal)
 
 
 
Nakon toga program će učitati stavke iz datoteke u dokument
 
 
i nakon uspješnog učitavanja pobrisati datoteku iz mape C:\Terminal