×
Menu

Izvještaji i pregledi

 
 
Na pregledu materijalne kartice možete vidjeti koliko označenog artikla imate na komisiji kod kojeg partnera
 
Potrebno je označiti artikal te na traci alat kliknuti na CTRL+F9
 
 
 
Ovdje program uzima MP i VP cijenu bez uračunatog rabata kojega ste možda dali partneru na KIZu
 
 
Izvještaji
 
Izbornik Veleprodaja -> Komisija
 
Pregled izdane robe
 
Na formi izvještaja odaberite period, partnera, posl.jedinicu...
 
 
 
 
 
 
Pregled odjavljene robe
 
 
 
 
 
Pregled stanja na tuđem skladištu
 
 
 
 
Financijsko stanje na tuđem skladištu
 
Vrijednost robe koje je još uvijek vani na prodaji a nije naplaćena!