×
Menu
 
 

Backorder

 
samo od verzije 8728 ili više
 
Narudžbe od Kupca za robu koju nemate na lageru zaprimate po nekom dokumentu,
uzet ćemo kao primjer uzeti Ponudu
 
 
 
 
Znači napravite Ponudu i u nju ubacite artikle u količinama koje Kupac želi naručiti od Vas.
 
U dokumentu/ima kojima ćete razduživati naručenu količinu
(Veleprodajni račun, Maloprodajni račun, Račun za izvoz ...)
je u knjiženju dokumenta potrebno upisati oznaku dokumenta kojim se radi backorder.
 
Mi ćemo kao primjer pokazati na Račun-Otpremnici
 
Otiđite u podešavanje > knjiženje dokumenta
 
i pod Unos Stavaka 1 dolje na dnu pod BackOrder upisati oznake
dokumenata po kojima radite zaprimanje narudžbi od kupca.
U našem primjeru upisat ćemo samo PON za ponudu.
 
Ako imate potrebu upisati više dokumenata onda ih razdvojite sa ";" (npr: NZP;PON;NIP)
 
 
i kada budete radili Račun
 
Imat ćete novu kolonu Backorder i u njoj pregled naručenih količina po partneru.
 
Ako unesete partnera onda će se u koloni BackOrder
pokazati samo stavke naručene za tog odabranog partnera.
 
 
Kada ovim Računom realizirate neku količinu po Ponudi ...
 
 
Zatim ponovo radite Račun, vidjet ćete realizirane i preostale količine za isporuku.