×
Menu

Izrada Izbor vrste dokumenata za rad u kasi

 
 
 
U touch kasi možete osim RCM maloprodajnog računa raditi i bilo koji drugi izlazni dokument
 
Odabir vrste dokumenata za izradu kroz touch kasu
 
Pokrenite kasu
 
Kliknite na gumb Vrsta dokumenta, i odaberite vrstu izlaznog dokumenta kojeg žlite napraviti
 
 
 
 
Na detaljima dokumenata vidite koji ćete dokument kreirati, koji je sljedeći boj dokumenta i datum dokumenta
 
 
Ako želite dodati neki dokument da vam se ponudi na izboru u kasi za izradu, potrebno je
otići do pregleda tog dokumenta (ovdje u primjeru ćemo uključiti prikaz u kasi za RCM račune)
 
Iz padajućeg izbornika Podešavanje odaberite  Knjiženje dokumenta
 
 
te pod Unos Stavaka 2, uključite kvačicu na zadnjem parametru kao na slici ispod
 
 
nakon toga ćete u kasi na gumb Vrsta dokumenta dobiti na izbor i ovaj dokument
 
Dakle, ovu proceduru ponovite za sve dokumente koje želite ubaciti u kasu
 
Napomena
 
Maloprodajna touch kasa radi samo sa maloprodajnim cijenama
 
od verzije 1.6.14.8679
omogućeno je da ako radite veleprodajni račun (podešeno knjiženje VP) da program radi sa VP cijenama, uz mogućnost promjene cijene!