×
Menu

Dodatne mogućnosti u kasi

 
 
Unos količine naknadno na artiklu
 
 
Označite artikal klikom miša te
 
 
na gumbić Količina (F3) unesite novu količinu i pritisnite enter
 
 
i količina će se promjeniti
 
 
 
 
 
Unos popusta na artiklu
 
Označite artikal klikom miša te
 
 
na gumbić Popust (F7)
 
 
unesite popust i pritisnite enter
 
Popust možete unijeti u % (npr. 40) za stavku
 
 
 ili upisati iznos popusta u kn (npr. 52,30) za stavku
 
 
ili možete popust postaviti na cjelokupni iznos računa
 
 
 
Izvještaji i pregledi
 
 
Ponude MP - otvara pregled Maloprodajnih ponuda
 
Unos Iz - Omogućava da u kasu prenesete stavke iz drugog dokumenta (npr. ponude)
 
Ispiši zadnji - ponovo ispisuje zadnji paragon blok
 
Paragon Blok - Otvara pregled Paragon blokova
 
Prodana roba - Poziva formu za izvještaj prodane robe po artiklu za period
 
 
 
Promet kase - Poziva formu za izvještaj prometa u periodu