×
Menu

Definiranje Štampača za kuhinju i običnog POS štampača

 
 
U programu morate definirati koji vam je koji štampač
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> POS štampač kase
 
 
označite gore vaš pos printer na koji će vam izlaziti računi, predračuni..
 
u donjem dijelu pod Tip uskog štampača možete izabrati Garfički mod ispisa
 
Ukoliko vam na pos štampač ne izlaze hrvatski znakovi čžš onda isprobajte razne kodne strane ispisa
 
Ostale opcije nije potrebno mijenjati
 
Kliknite na Prihvati!
 
 
 
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> Štampač za kuhinju
 
ovo će biti štampač na koji će izlaziti narudžbe za našu kuhinju!
Ovo naravno ne smije biti isti printer kao i za ispis računa, nego morate imati dva
fizički odvojena pos štampača. Modeli smiju biti isti naravno!
 
 
Označite u gornjem dijelu POS štampač koji će vam služiti kao štampač narudžbi u kuhinju.
 
U donjem dijelu odaberite grafički mod ispisa
 
Kliknite na Prihvati