3. Koju vrstu nabavne cijene odabrati

 
 
Odabir nabavne cijene kod prijenosa zalihe je najvažniji dio procesa prijenosa zalihe,
jer ovdje odlučujete o vrsti nabavne cijene za prijenos vaše zalihe!
 
Napomena
 
Maloprodajna i Veleprodajna cijena ovdje nemaju nikakvu ulogu, jer se zaliha mpc i vpc uvijek računa po cijeni iz šifrarnika.
 
 
Zašto je nabavna cijena važna!?
 
Ukoliko vas zanima što je to FIFO metoda koju Gath koristi, i zašto je nabavna cijena važna kod prijenosa zalihe više detalja pronađite ovdje
 
 
Kada uključite opciju Prijenos stanja zalihe, kliknite na dropdown meni ispod i dobiti ćete listu različitih vrsta nabavnih cijena po kojima
možete prebaciti svoju zalihu u iduću godinu!
 
 
Prijenos po prosječnim cijenama
 
Ovaj izbor će za svaki artikal kojega imate na zalihi izračunati prosječnu nabavnu cijenu i zalihu tog artikla prenijeti po toj nabavnoj cijeni
npr. na zalihi imate
artikal A 10kom po nbc12,00kn
artikal  A 5kom po nbc10,00kn
 
program će prenijeti artikal A 15kom po nbc11,33kn
 
RAZLIKA!
2014 nbv vrijednost zalihe artikla A = 170,00kn
2015 nbv vrijednost zalihe artikla A = 169,95kn
 
 
Prijenos po zadnjim cijenama (šifrarnik)
 
Ovaj izbor će za prijenos zalihe artikla bez obzira na FIFO cijenu uzeti za cijelu zalihu tog artikla zadnju cijenu iz šifrarnika
npr. na zalihi imate
artikal A 10kom po nbc12,00kn
artikal  A 5kom po nbc10,00kn
 
u šifrarniku artikala zadnja nabavna cijena za artikal A je 15,00kn
 
program će prenijeti artikal A 15kom po nbc15,00kn
 
RAZLIKA!
2014 nbv vrijednost zalihe artikla A = 170,00kn
2015 nbv vrijednost zalihe artikla A = 225,00kn
 
 
 
Prijenos po FIFO cijenama
 
Ovaj izbor je najprecizniji način prijenosa zalihe, jer prenosi točno kako je zaliha kreirana
npr. na zalihi imate
artikal A 10kom po nbc12,00kn
artikal  A 5kom po nbc10,00kn
 
program će prenijeti
artikal A 10kom po nbc12,00kn
artikal  A 5kom po nbc10,00kn
 
RAZLIKA!
2014 nbv vrijednost zalihe artikla A = 170,00kn
2015 nbv vrijednost zalihe artikla A = 170,00kn
 
Napomena
 
prijenos zalihe po FIFO cijenama je nesumnjivo najprecizniji izbor, ali SAMO AKO u programu radite ispravno, radite ulaz prije izlaza, povrate radite storniranjem dokumenata a ne ručno u minus količine itd..
 
Ukoliko se odlučite na prijenos zalihe po FIFO cijenama morate prije biti sigurni da je FIFO metoda vaše zalihe ispravna! tj. da nemate minus (-) vrijednosti, količina.... jer u protivnom rezultati prijenosa zalihe po FIFO cijenama će biti vrlo loši.
 
Kako provjeriti svoje FIFO stanje zalihe? saznajte ovdje
 
 
 
Prijenos po FIFO zadnja cijeni
 
Ovaj izbor će uzeti zadnju FIFO cijenu za artikal A, bez obzira ako postoji više FIFO zaliha sa različitim nabavnim cijenama za taj artikal
npr. na zalihi imate
artikal A 10kom po nbc12,00kn
artikal  A 5kom po nbc10,00kn <--zadnje ušlo
 
program će prenijeti artikal A 15kom po nbc10,00kn
 
RAZLIKA!
2014 nbv vrijednost zalihe artikla A = 170,00kn
2015 nbv vrijednost zalihe artikla A = 150,00kn