0. Provjera prije prebacivanja zalihe

 
 
 
 
 
Prije početka prijenosa zalihe preporučamo da provjerite:
 
 
 
 
1. Da li je završen rad u tekućoj (staroj) godini!
 
2. Da li je napravljen povrat svih otvorenih reversa (UPUTE)
 
3. Dali su naplaćeni svi gotovi servisni nalozi
 
4. Da li je proknjižena Maloprodaja za cijelu godinu! (UPUTE)
 
5. Da li je na svim radnim stanicama ugašen Gath
 
6. Da li je napravljen backup baze u slučaju da nešto pođe krivo (UPUTE)