0. Provjera Parametara Inventure

 
 
Preporuka da prije početka inventure provjerite parametre u svojoj bazi!
 
Izbornik Sistem->Parametri Programa->Promjena Parametara
 
 
Unos fakturnih cijena u inventuru (u Početno stanje)
Odnosi se na Početno stanje (Izbornik Skladište->Inventura->Unos Poč.stanja), ako radite sa fakturnim nabavnim cijenama
(zadržavate rabat vidljivim u primki/kalkulaciji) onda možete ovu opciju uključiti kako bi u unosu
u Početno stanje imali vidljiv i rabat
 
Inventura po MPC
Ovaj parametar možete uključiti ako ste npr. u veleprodajnoj poslovnici pa nemate MPC u unosu inv.razlika, u protivnom
parametar je nebitan, ostavite ga isključenim
 
Inventura po grupama
Ovaj parametar SMIJE BITI UKLJUČEN SAMO AKO radite inventuru po grupama artikala!! Svi artikli u šifrarniku artikala MORAJU biti dodijeljeni nekoj
grupi artikala!
 
UZ IZUZETAK TJ. NAPOMENU
Ako vam je ovaj parametar ovdje uključen NE SMIJETE onda uključivati ovaj dolje na ispisu razlika jer će se međusobno poništiti i dati KRIVU informaciju! Dakle ili
jedan ili drugi parametar NIKAKO oba ili nijedan (ako radite inventuru po grupama artikala)
 
 
Ispis inv.razlika po unesenim cijenama
Isti ovaj parametar imate i kod ispisa razlika, samo što ako ga ovdje uključite u parametrima onda ga nemorate svaki put kod ispisa razlika uključivati jer će onda stalno biti uključen!
 
Ispis inv.razlika po grupama
Ako uključite ovaj parametar onda ćete na ispisu razlika dobiti uvid u listu grupa koje se nalaze na dotičnim inv.razlikama
 
 
MPC cijene iz šifrarnika
ovaj parametar osigurava da će vam za izračun razlika u inv.razlikama program uzeti MPC cijenu iz šifrarnika!
Upozorenje!
Ako u vremenu od unosa stavaka u inv.razlike i samog trenutka kada idete zapisati te razlike na mat.karticu dođe do promjene MPC cijene u šifrarniku na
artiklu koji se nalazi u inv.razlikama i ima neku razliku, doći će do promjene financijske vrijednosti te razlike zbog same promjene cijene u šifrarniku!
 
Uračunaj neuparene cijene
Ako kod ispisa razlika odlučite u prikazu cijena koristiti nabavnu cijenu (FIFO) a nemate ispravnu FIFO zalihu, tj. imate neuparenih cijena, onda AKO vam
je uključen ovaj parametar program će pokušati "kompenzirati" za te neuparene cijene i na taj način smanjiti razliku! Ovo naravno nije nikakva garancija da će program uspjeti popraviti sve neuparene cijene!
 
Dozvoli unos maloprodajnih cijena na inventuri
Ovaj parametar će neovisno o vrsti poslovne jedinice (npr. u veleprodajnoj poslovnici) gdje se unose inv.razlike omogućiti unos MPC cijena u iste. Samo unos!
 
Zapisnik o promjeni šifre - Nabavna cijena
Ovaj parametar će neovisno o vrsti poslovne jedinice (npr. u maloprodajnoj poslovnici) gdje se unosi zapisnik o promjeni šifre omogučiti unos NBC cijena u iste.