×
Menu
  • Inventura
  • 1. Izrada Inventurne Liste za popis robe sa polica

1. Izrada Inventurne Liste za popis robe sa polica

 
 
Da bi napravili Inventuru robe na policama, potrebno je popisati svu zatečenu robu sa polica.
Da bi Vama olakšali posao u programu postoji ispis inventurne liste sa popisom svih artikala, ili samo onih trenutno na stanju (po programu).
 
Naravno, stanje po programu nemora i nije uvijek isto onome na policama, zato se i radi Inventura.
 
Da bi napravili Inventurnu listu, otvorite izbornik...
 
Izbornik Skladište->Saldo Materijalnih kartica
 
 
Na ovoj formi, prvo odaberite period za koji radite izvještaj.
 
Preporuka je da ovaj Ispis krenete raditi kada stvarno idete raditi popis robe po policama!
 
Pod Poslovna jedinica svakako odaberite točno onu Poslovnicu za koju krećete raditi popis robe.
Ako odjednom radite inventuru po više poslovnica, onda napravite zasebne inventurne liste za svaku poslovnicu!
 
Grupe artikala od-do koristite SAMO ako planirate raditi popis robe sa polica po grupama artikala.
U ovom slučaju pazite da SVI artikli u šifrarniku MORAJU biti dodijeljeni nekoj grupi artikala.
Ako radite inventuru za sve artikle odjednom, ostavite ova polja prazna!
 
Pod Filter Artikala odaberite za koje artikle želite napraviti popis! Za Sve Artikle koji postoje u vašem šifrarniku artikala bez obzira na trenutno stanje u programu.
Za One koji su imali promet u nekom periodu ili Samo za artikle koje trenutno imate na zalihi!
 
Preporuka je da odaberete Samo artikle na stanju! U tom slučaju nećete imati toliko puno artikala na listi, a ukoliko na polici pronađete neki artikal kojega
nemate na listi (nemate ga u programu na stanju) lako ga možete rukom dopisati na listu.
 
Pod Dodaci odaberite Napravi inventurnu listu.
 
 
Kliknite na gumb Izvještaj
 
 
Ovaj izvještaj možete exportirati u Excel (F10) ili odštampati na papiru (F12)
 
 
Prije štampanja, ako vam netrebaju neke kolone na ispisu, jednostavno ih isključite iz prikaza te onda stavite listu na štampanje.
 
   
 
 
Zatečenu količinu sa polica unosite po artiklu u ovu odštampanu listu!
 
Kada unesete svu zatečenu količinu sa polica u listu, istu treba prekucati u program u dokument Inventurne razlike!